ASIDOX PROTOKOL

o-asidox-protokolu
Asidox protokol deluje na ustaljene biološke procese i kontrolne sisteme čime se organizmu omogućava da dođe do punih kapaciteta imunološke odbrane, regeneracije tkiva i uspostavljanja fizioloških procesa organizma, isključivo kao celine.

Asidox protokol je osmišljen da aktivira antinflamatorne i imunološke potencijale u cilju funkcionalne i metaboličke efikasnosti.

Asidox protokol u osnovi ima dostignuća Biomedicine, grane medicine koja primenjuje zajedničke principe prirodnih nauka u kliničkoj praksi – biologije, hemije i fizike.

Pristupi Asidox protokola su u opsegu delovanja od molekularnih interakcija do fizičko – biohemijskih procesa.

Ti pristupi su osnova Asidox protokola u svrhu novih strategija dijagnostike i terapija.

ŠTA JE ASIDOX PROTOKOL

sta je asidox protokol

Asidox protokol čine dijagnostičke i terapijske procedure.

Hardverski i softverski sistem koji omogućava procenu kvalitativnih sumiranih
vrednosti membranskih potencijala i odgovora ćelijskih receptora različitih organa na
efekte spoljašnjeg okruženja a koji odražavaju njihovo funkcionalno stanje na
ćelijskom nivou. To je dijagnostički postupak dobijanja digitalnog signala na aparatu
Spektrum koji se sastoji od merenja stanja svake ćelije, organa i fizioloških sistema organizma.

Spektrum je dijagnostičko – terapijski aparat koji poseduje najnovije hardversko – softverske bioinformacione tehnologije koje omogućavaju procedure dijagnostike svih organa, fizioloških sistema organizma, njihovog funkcionalnog stanja, ukupnog energetskog stanja organizma kao i terapijske procedure egzogene i endogene biorezonantne terapije.

Selektorska baza uređaja sadrži u sebi 35 374 (trideset pet hiljada trista sedamdeset četiri) markera bolesti, različitih fizioloških i patoloških stanja, poremećaja, mikroorganizama (parazita, virusa, bakterija) kao i markersku bazu lekovitih preparata i namirnica ishrane.

Primena:

Dijagnostika, lečenje, praćenje efikasnosti terapija i drugih fizičkih i hemijskih procedura, procene specifičnih fizičkih (radnih, sportskih) zahteva, potrebe za unapređenjem i jačanjem mentalnog i psihičkog stanja, analiza celokupnog stanja sportista i sagledavanje niza drugih specifičnosti ispitanika, sofisticirana analiza za svaku nutritivnu materiju prateći najnovije naučne programe instituta i agencija o hrani kao i Međunarodnog saveta za bezbednost hrane.

Pregled aparatom Spektrum je neinvazivan i nema nijednu kontraindikaciju u primeni.

ASIDOX TERAPIJSKA ISHRANA

ASIDOX TERAPIJSKA ISHRANA

Program Asidox terapijska ishrana je skup preporuka u vezi ishrane na osnovu anamnestičkih i
drugih mernih parametara koji se dobijaju aparatom Spektrum.

ASIDOX TERAPIJSKA ISHRANA ZASNOVANA JE NA SLEDEĆEM:

NE POSTOJI UNIVERZALNI SAVET
POSTOJI JEDINSTVEN OKVIR OKO KOGA JE IZGRAĐENA
INDIVIDUALNOST SVAKE LIČNOSTI. TAKO JE I SA HRANOMDUŽINA ŽIVOTA JE OBRNUTO PROPORCIONALNA STEPENU
ISCRPLJENOSTI ENZIMSKOG I KOENZIMSKOG POTENCIJALA ORGANIZMAVAŽNO JE ODŽATI VISOK NIVO DINAMIČNOSTI
HEMIJSKIH PROCESA TRANSFORMACIJE ENERGIJE I MATERIJE U ORGANIZMUTOKSINI AKUMULIRANI U TELU ODGOVARAJU SUKOBU POTISNUTOM U PSIHIINHIBITORI ENZIMA
MNOGE NAMIRNICE SADRŽE VELIKI BROJ ENZIMA ALI I
INHIBITORA ENZIMA. UKOLIKO SE OVI INHIBITORI NE
DEAKTIVIRAJU PREDSTAVLJAJU VELIKI NAPOR ZA PROBAVNI SISTEMUZRAST
(JEDAN OD NAJVAŽNIJIH FAKTORA U SVIM PROTOKOLIMA)
METABOLIZAM SE MENJA NA SVAKIH 5 DO 7 GODINAPREKOMERNO KONZUMIRANJE JEDNE TVARI JE VEOMA ŠTETNO ZA ZDRAVLJENAŠA PERCEPCIJA SPOLJNOG SVETA KOJA DOVODI DO
EMOCIONALNIH UDARA UTIČE NA VEOMA BRZU
POTROŠNJU VITAMINA I MINERALALOŠE KOMBINOVANJE HRANE USPORAVA METABOLIZAM.
NAJVAŽNIJE JE PRAVILNO KOMBINOVANJE NAMIRNICAČOVEKOVE REAKCIJE I PONAŠANJE DEFINIŠU
NEUROLOŠKI, BIOHEMIJSKI, GENETSKI, KOGNITIVNI,
PSIHODINAMSKI, SOCIJALNI FAKTORI ALI I FAKTORI OKRUŽENJA I ENERGETSKI TOKOVIDEMULCENTI U ISHRANI
HRANA KOJA UMIRUJE UPALE I IRITIRANA TKIVAOPTEREĆENJE ENDOTOKSINIMA KAO POSLEDICA
POVEĆANOG BROJA ENDOTOKSINSKIH BAKTERIJA U
CREVIMA DOVODI DO GOJAZNOSTI I OBOLENJAPOTREBNA JE 41 HRANJIVA MATERIJA DA BI ČOVEK BIO ZDRAV
TREBA IH DOBITI IZ RAZLIČITIH NAMIRNICAZAVISNO OD KVALITETA HRANE I PIĆA U NAŠEM
SVAKODNEVNOM JELOVNIKU NAŠE STANJE IZ DANA U
DAN PROPORCIONALNO SE MENJA IZAZIVAJUĆI PROMENE
U KVALITETU KRVI, U NERVNIM REAKCIJAMA ŠTO NA DUŽI
ROK DOVODI DO PROMENA U FUNKCIJI A ONDA I DO
PROMENA U STRUKTURIGENI SAMI PO SEBI NE ODREĐUJU DA LI ĆE BOLEST
NASTATI. ONI FUNKCIONIŠU EKSPRESIJOM ILI
AKTIVIRANJEM. ALI ISHRANA I OKRUŽENJE JESU KLJUČ
KOJI ĆE SE GENI AKTIVIRATI, DOBRI ILI LOŠI

ASIDOX PREPARATI

 

Zdravlje je pokazatelj skupa hemijskih transformacija unutar ćelije što je osnova funkcije i strukture svakog živoga organizma. Zato je izazov da se kroz istraživanje ćelijske fiziologije nađu najoptimalnije biljne aktivne materije koje bi mogle da normalizuju ćelijski metabolizam i rezultiraju zdravom funkcijom organa.

ASIDOX PREPARATI revitalizujući ćeliju „podmlađuju”
organizam, imaju zaštitno dejstvo jer povećavaju
otpornost ćelije od hipoksije i dejstva toksina, normalizuju
razmenu materija u tkivima, intenziviraju metablizam na
ćelijskom nivou. tj. „podmlađuju” ćelije ljudskog organizma u celini.

Pratite nas:

Pitajte nas: